Privacybeleid

Wie zijn we ?

Het adres van onze website is: https://www.fronton.be/

De site FRONTON is de exclusieve eigendom van FRONTON, RUE EDISON 37 – 1190 FOREST (BRUXELLES) – België

BTW BE 0465 549 817

Bedrijfsnummer 0465 549 817

Gebruik van verzamelde persoonlijke gegevens

De verzamelde gegevens zijn bedoeld voor de verwerking van de gebruiker’s verzoeken aan onze diensten.

FRONTON verwerkt persoonlijke gegevens alleen voor welbepaalde, expliciete en gerechtvaardigde doeleinden. FRONTON verwerkt deze gegevens niet op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

FRONTON voert deze verwerking van persoonlijke gegevens uit in het kader van haar dienstverlening.

De doelen die FRONTON nastreeft zijn als volgt:

 • De identiteit van de klant of gebruiker beheren en authenticeren
 • Dienst verlenen
 • Persoonlijke gegevens, kenmerken en rechten van een contract beheren
 • Voor klantenbeheer communiceren
 • Inkomende e-mail beheren
 • Verzoeken over rechten van betrokkenen beheren
 • Klant- of gebruikers- of prospectgegevens opslaan
 • Authenticatiediensten aanbieden

Uw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om de bovengenoemde doeleinden te treffen. Met betref tot verwerkingen gerelateerd aan de uitvoering van het contract mogen de gegevens maximaal drie jaar vanaf het einde van de relatie worden bewaard.

FRONTON voert ook gegevensverwerkingen uit voor andere doeleinden dan de strikte uitvoering van contracten.

De verwerking kan, voor zover nodig, afhankelijk zijn van uw toestemming, die U op elk moment kunt intrekken.

De doelen die FRONTON nastreeft zijn als volgt:

 • Commerciële prospectieactiviteiten organiseren
 • Diverse informatie evenementen organiseren
 • Klanten of gebruikers onderzoeken
 • Aanbiedingen en klantrelaties verbeteren

Uw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om de bovengenoemde doeleinden te vervullen.

FRONTON verwerkt uw gegevens ook om aan haar wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen.

De doelen die FRONTON nastreeft zijn als volgt:

 • De gegevens bewaren die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen

Uw gegevens kunnen worden bewaard zolang het nodig is om FRONTON in staat te stellen aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

FRONTON zal uw gegevens waarschijnlijk ook verwerken voor statistische doeleinden, onderzoeken of studies, onder meer door de verkregen statistieken op de markt te brengen. In dit geval worden alle gegevens vooraf geanonimiseerd.

Welke gegevens worden verwerkt?

De verzamelde gegevens hebben betrekking op de gedefinieerde doeleinden. Ze kunnen zijn:

Burgerlijke staat, achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijf, sector van activiteit, professionele functie, adres (postcode, gemeente), initiële en professionele opleiding, locatiegegevens, enz.

Opmerkingen

Wanneer U een reactie achterlaat op onze website, worden de gegevens die zijn ingevoerd in het reactieformulier, maar ook uw IP-adres en de user-agent van uw browser verzameld, om ons te helpen ongewenste reacties op te sporen.

Media

Als U een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de website uploadt, raden wij U aan om geen afbeeldingen te uploaden die EXIF GPS-coördinaten bevatten. Bezoekers van uw website kunnen locatiegegevens uit deze afbeeldingen downloaden en extracteren.

Contactformulieren

Door het contactformulier in te dienen, gaat U ermee akkoord dat de informatie die op dit formulier is ingevuld zal worden gebruikt voor geautomatiseerde verwerking om op uw verzoeken te reageren (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf …). Deze gegevens worden door FRONTON verwerkt. Uw gegevens worden bewaard voor het bovenstaande doel. We brengen de verzamelde gegevens niet op de markt.

Cookies

Wanneer U voor het eerst verbinding maakt met de fronton.be-website, wordt U gewaarschuwd door een banner onder aan uw scherm dat informatie met betrekking tot uw browsen kan worden opgeslagen in bestanden die “cookies” worden genoemd.

Ons beleid inzake het gebruik van cookies geeft U een beter inzicht in de bepalingen die we implementeren wat betreft navigatie op onze website. Het informeert U in het bijzonder over alle cookies die op onze website aanwezig zijn, hun doel, en geeft U de procedure die U moet volgen om ze te configureren.

FRONTON kan als uitgever van deze website overgaan tot het plaatsen van een cookie op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel enz.) om U een vlotte en optimale navigatie op onze website te garanderen.

“Cookies” (of verbindingscookies) zijn kleine tekstbestanden van beperkte grootte die ons in staat stellen uw computer, tablet of mobiele telefoon te herkennen om de diensten die wij U aanbieden te personaliseren.

De informatie die via cookies wordt verzameld, identificeert U op geen enkele manier bij naam. Ze worden uitsluitend gebruikt voor onze eigen behoeften om de interactiviteit en prestaties van onze website te verbeteren en om U inhoud te sturen die aangepast is aan uw interesses. Niets van deze informatie wordt aan derden meegedeeld, behalve wanneer FRONTON uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer de openbaarmaking van deze informatie wettelijk vereist is, op bevel van een rechtbank of enige bevoegde, administratief of gerechtelijk autoriteit .

U kunt het plaatsen van cookies accepteren of weigeren wanneer U voor het eerst verbinding maakt met de site.

Tijdens uw eerste verbinding verschijnt onderaan uw scherm een ​​banner met korte informatie over het plaatsen van cookies en gelijkaardige technologieën. Deze banner waarschuwt U dat, door verder te gaan met navigeren (bijvoorbeeld door een nieuwe pagina te laden of door op verschillende elementen van de site te klikken), U het plaatsen van cookies op uw terminal accepteert. U wordt ook geacht uw toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen van cookies door op het “X”-pictogram rechts van de banner onderaan uw scherm te klikken.

Afhankelijk van het type cookie in kwestie, kan het noodzakelijk zijn om uw toestemming te verkrijgen voor het plaatsen en lezen van cookies op uw apparaat.

 1. Cookies van toestemming vrijgesteld

In overeenstemming met de aanbevelingen van de APD zijn bepaalde cookies vrijgesteld van uw voorafgaande toestemming voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of uitsluitend bedoeld zijn om communicatie via elektronische middelen toe te staan ​​of te vergemakkelijken. Deze omvatten sessie-identificatiecookies, authenticatiecookies, load balancing-sessiecookies en cookies voor het aanpassen van uw interface.

 1. Cookies waarvoor uw toestemming vooraf vereist is

Deze vereiste heeft betrekking op cookies die door derden zijn uitgegeven en die als “permanent” worden gekwalificeerd voor zover ze in uw terminal blijven totdat ze worden verwijderd of verlopen.

Aangezien dergelijke cookies worden uitgegeven door derden, zijn hun gebruik en plaatsing ingediend tot hun eigen privacybeleid, een link waarnaar U hieronder vindt. Deze familie van cookies omvat cookies voor het meten van het verkeer (inclusief Google Analytics), advertentiecookies (die FRONTON niet gebruikt) en cookies voor het delen van sociale netwerken (inclusief Facebook, YouTube en LinkedIn).

Cookies voor verkeersmeting stellen statistieken vast over de frequentie en het gebruik van verschillende elementen van de website (zoals de inhoud/pagina’s die U hebt bezocht). Deze gegevens meewerken aan het verbeteren van de ergonomie van de FRONTON website. Op deze website wordt een verkeersmetingstool gebruikt:

o Google Analytics waarvan het privacybeleid beschikbaar is via de volgende link:   https://privacy.google.com/intl/fr_fr/businesses/compliance/

Cookies voor het medelen met sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betreffende sociale netwerk. Met uw toestemming kunt U met deze cookies een deel van de inhoud die op de site is gepubliceerd gemakkelijk medelen, met name via een “sollicitatieknop”, afhankelijk van het betreffende sociale netwerk. Er zijn drie soorten cookies voor het delen van sociale netwerken:

Facebook, waarvan U het cookiebeleid kunt raadplegen door op de volgende link te klikken: https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/

LinkedIn, waarvan U het cookiebeleid vindt door op de volgende link te klikken: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR

YouTube, waarvoor U de nodige hulp vindt om cookies uit de Google Chrome-browser te verwijderen door op de volgende link te klikken: https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=fr  maar ook de beleidsinformatie over cookies via de volgende link: https://www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/cookies/

 1. U hebt verschillende tools voor het instellen van cookies

De meeste internetbrowsers zijn standaard zo geconfigureerd dat het plaatsen van cookies is toegestaan. Uw browser biedt U de mogelijkheid om deze standaardinstellingen te wijzigen, zodat alle cookies systematisch worden afgewezen of dat slechts enkele cookies worden geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk van hun uitgever.

WAARSCHUWING: Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de weigering van het plaatsen van cookies op uw terminal niettemin uw gebruikerservaring en uw toegang tot bepaalde diensten of functionaliteiten van deze website kan veranderen. Indien nodig wijst FRONTON alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen met betrekking tot de verslechtering van uw browse-omstandigheden die optreden als gevolg van uw keuze om de cookies die nodig zijn voor de werking van de site te weigeren, te verwijderen of te blokkeren. Deze gevolgen kunnen geen schade opleveren en U kunt hierdoor geen aanspraak maken op enige vergoeding.

Uw browser stelt U ook in staat om bestaande cookies op uw terminal te verwijderen of om U op de hoogte te stellen wanneer nieuwe cookies waarschijnlijk op uw terminal worden geplaatst. Deze instellingen hebben geen invloed op uw navigatie, maar U verliest alle voordelen van de cookie.

Neem hieronder nota van de meerdere tools die ter uw beschikking worden gesteld, zodat u de cookies die op uw terminal worden geplaatst, kunt configureren.

 1. De configuratie van uw internetbrowser

Elke internetbrowser biedt zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. Om erachter te komen hoe U uw cookievoorkeuren kunt wijzigen, vindt U hieronder de links naar de hulp die nodig is om toegang te krijgen tot het menu van uw browser dat voor dit doel is voorzien:

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR

Voor meer informatie over cookiecontrole tools kunt U de website van de DPA raadplegen: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/

Statistieken en verkeersmetingen

We gebruiken cookies voor verkeersmetingen met de Google Analytics-tool.

Opt-out-cookie geïnstalleerd. Uw bezoeken aan deze website worden NIET geregistreerd door onze webanalysetool.

Let op: als U uw cookies opschoont en de opt-out-cookie verwijdert, of als U van computer en/of browser verandert, moet U de opt-out-procedure opnieuw uitvoeren.

Opslagtijden voor uw gegevens

Als U een reactie achterlaat, worden de reactie en de bijbehorende metadata voor onbepaalde tijd bewaard. Dit herkent en keurt volgende opmerkingen automatisch goed, in plaats van ze in de moderatiefile te laten.

Voor gebruikers die zich (indien mogelijk) op onze site registreren, slaan we ook de persoonlijke gegevens op die in hun profiel worden vermeld. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment zien, wijzigen of verwijderen (behalve hun gebruikersnaam). Sitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

De rechten die U heeft over uw gegevens

U hebt recht op toegang, verzet, rectificatie, overdraagbaarheid of verwijdering van uw persoonsgegevens, en ook op een beperking van de verwerking.

U hebt ook het recht om uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen per e-mail op info@fronton.be

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de APD (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), in geval van overtreding van de toepasselijke voorschriften inzake de bescherming van persoonlijke gegevens.

FRONTON bedankt u voor uw vertrouwen.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Contactgegevens

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als U uw rechten wilt uitoefenen:

 • Digitaal: info@fronton.be
 • Per post: FRONTON RUE EDISON 37 – 1190 FOREST (BRUXELLES) – België

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

BADA-BOUM zorgt ervoor dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld, ook wanneer bepaalde bewerkingen worden uitgevoerd door onderaannemers. Hiertoe worden passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, misbruik, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Geïmplementeerde procedures bij een datalek

BADA-BOUM documenteert het incident intern door te bepalen:

 • De aard van de inbreuk
 • Indien mogelijk, de categorieën en het geschatte aantal personen
 • De categorieën en het geschatte aantal persoonlijke gegevens records in kwestie
 • De omschrijving van de waarschijnlijke gevolgen van het datalek
 • De omschrijving van de maatregelen die zijn genomen of gepland om te worden genomen om te voorkomen dat dit incident opnieuw gebeurt of om eventuele negatieve gevolgen te beperken

BADA-BOUM verbindt zich ertoe het incident binnen 72 uur te melden aan de APD, alsook aan de bij een hoog risico betrokkenen .