Juridische vermeldingen

Het adres van onze website is: https://www.fronton.be/

De site FRONTON is de exclusieve eigendom van FRONTON, RUE EDISON 37 – 1190 FOREST (BRUXELLES) – België

BTW BE 0465 549 817

Bedrijfsnummer 0465 549 817

De informatie op de site heeft betrekking op de activiteiten en diensten aangeboden door FRONTON

Het management behoudt zich het recht voor om de inhoud ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De teksten en foto’s op de site zijn louter informatief en zijn op geen enkele manier contractueel.

Credits:

Directeur publicaties: Alain DELOGNE

Creatie van de site: ARC EN SOFT

Hosting van de site: O2SWITCH

Auteursrechten:

Tenzij anders vermeld, zijn de documenten op de site, evenals de grafische elementen, het exclusieve eigendom van het bedrijf FRONTON, beschermd door auteursrecht. Elke reproductie van de inhoud van de site (teksten, grafische elementen of foto’s) zonder voorafgaand akkoord van de firma FRONTON is verboden. FRONTON behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen wegens inbreuk op haar intellectuele eigendom.

Verantwoordelijkheid :

De bestuurders van de FRONTON-site kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van hun website.

De redactie van de FRONTON-site stelt alles in het werk om de vertrouwelijkheid van de gegevens van hun gebruikers te bewaren, maar kan de geheimhouding van correspondentie op het internetnetwerk niet garanderen. Elke internetgebruiker is verantwoordelijk voor het nemen van passende maatregelen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen die op internet circuleren.

Hypertekstlinks:

Gebruikers mogen eenvoudige links maken die verwijzen naar de startpagina of de verschillende artikelen van de site. In elk geval behoudt de eigenaar van de site zich het recht voor om dergelijke autorisaties op elk moment te beëindigen als de link van misbruiken aard is.

Het bestaan van een hyperlink die een site van derden linkt naar FRONTON impliceert geen samenwerking tussen het bedrijf FRONTON en deze site van derden. De redactie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites van derden.

Invoeglinks (inlinelinking), framinglinks (framing) en elke link vanuit een site van gewelddadige, racistische, pornografische aard of bedoeld voor de promotie en/of verkoop van verboden of illegale voorwerpen of stoffen zijn verboden.

Technische informatie:

Deze site is geoptimaliseerd voor weergave in een resolutie van 1024*768 pixels. Het is bedoeld voor Microsoft EDGE, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari browsers. De site werkt ook op tablets en smartphones door de inhoud aan te passen aan dit soort materiaal.